Wat is ESG?

In het kader van goed bestuur is ESG een actueel themaWat gaat het over?


E staat voor Ecological

S voor Social en

G voor Governance


Volgens Wikipedia zijn ESG-criteria milieu-, sociale en bestuurscriteria voor de activiteiten van een bedrijf die gevolgen kunnen hebben voor de samenleving of het milieu.


Een goede definitie maar te vaag om iets mee aan te vangen op het niveau van bestuur.


Er bestond al lang een algemeen gevoel van verantwoordelijkheid voor de ecologische gevolgen van economische activiteit. Onder meer het feit dat de gevolgen voor het milieu dikwijls niet in de kostprijs berekend zijn, laat staan aangerekend worden. De inzichten die je helpen om met ESG van start te gaan lees je in ons infoblad.


Download het infoblad voor meer uitleg (download kan 15 seconden duren door de beveiligingsystemen van Google)