Privacy Policy

Privacy Policy Ansel bv

De verwerking van de persoonsgegevens is beperkt tot het minimum die noodzakelijk is:

om de werking van de vennootschap mogelijk te maken

de boekhoudkundige verwerking mogelijk te maken

om als vennootschap te kunnen ondernemen

de contacten te onderhouden met de werknemers of leidinggevenden van de firma’s in kwestie

vragen en specifieke keuzes van klanten of potentiële klanten te identificeren en terug te vinden

contactgegevens van klanten of potentiële klanten te identificeren en terug te vinden

juridische en fiscale gegevens van klanten of potentiële klanten te identificeren en terug te vinden

financiële en andere risico’s in te schatten en te beperken

Het bewaartermijn komt overeen met het nodige termijn mbt: juridische, boekhoudkundige, wettelijke en fiscale verantwoordelijkheid, wat betekend dat een bewaartermijn van 10 jaar na de laatste transactie of contact met de firma en/of persoon in kwestie een minimum is.

Betrokkenen beschikken over alle rechten zoals voorzien in de wetgeving zoals bekend op datum van dit document.

Er worden geen medische of andere gevoelige gegevens bijgehouden.

De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

De computers waar gegevens bijgehouden worden zijn beschermd via een firewall.

De gegevens in kwestie kunnen niet geraadpleegd worden via internet.

De gegevens in kwestie kunnen niet geraadpleegd worden buiten de kantoren van de vennootschap.

De gegevens in kwestie worden alleen geregistreerd en gewijzigd door de bestuurder van de vennootschap.

De bestuurder van de vennootschap is de verantwoordelijke.

De verwerking van persoonsgegevens houdt geen risico’s in voor de rechten en vrijheden van de persoon wiens data wordt verwerkt. 

De privacy policy is 24/7 raadpleegbaar via het internet via deze URL

Publiek beschikbare gegevens van ondernemingen (rechtspersonen en natuurlijke personen) zoals jaarrekeningen, KBO fiches, uittreksels uit het staatsblad, enz. worden op basis van noodzaak (bijvoorbeeld het beperken van financiële en andere risico’s) of voor marktanalyses bijgehouden.


Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking: Cedric Heyndrickx, bestuurder Ansel bv

Rechtstreeks contact: cedric@ansel.consulting